DISC personprofil

Både person- og teamprofiler er med til at give et godt fagligt fundament, til at kunne arbejde professionelt med både den enkelte medarbejder og team som helhed.

Person- og teamprofiler er med til at skabe såvel personlig udvikling, samt sætte fokus på samarbejde og kommunikationen i teams.

Der er ikke en personprofil som er mere korrekt end en anden. En personprofil giver et billede af vores foretrukne adfærd.

DISC deler mennesker op i 4 forskellige typer. D ,I ,S og C eller rød, gul, grøn og blå.  Som person har vi mere eller mindre af de forskellige dele. Så med en personprofil, vil vi blive mere bevidste om, hvordan vores naturlige adfærd er, og hvordan vores tilpassede adfærd er. Hvad er det der motiverer os? Hvordan er vores kommunikationsstil? Hvordan skal jeg behandle andre mennesker?

DOMINANS

INDFLYDELSE

STABILITET

COMPETENCESØGENDE