ESG

Environmental, Social and Governance

Med de nye krav til rapportering, som bliver indfaset fra regnskabsåret 2024, vil der blive stillet rigtig mange nye krav til virksomheder og deres underleverandører. Det bliver et krav fra banker, kreditforeninger m.v. at man har en ESG-rapportering. Det kommer til at gælde for alle SMV og enkeltmandsvirksomheder.

Vi tilbyder at lave selve ESG-rapporten hvor vi inddrager virksomheden i selve processen.

Det er en proces hvor vi kommer dybt ind i selve virksomhedens DNA, hvor vi i samarbejde med virksomheden, vil kunne rådgive omkring praktiske emner som grønomstilling og hvordan virksomheden kommer i gang med en reel omstilling og forandring. En korrekt udarbejdet ESG-rapport vil have store konkurrencemæssige fordele og være med til at positionere virksomheden og dens produkter i forhold til markedet.